Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

ICT en techniek

ICT en techniek

ICT

De computer is op onze school niet meer weg te denken. 

  • Er is een apart computerlokaal.
  • We hebben een verrijdbare kar met 16 laptops
  • In elk lokaal staan 3 computers.

Er is een ICT vaardigheidslijn ontwikkeld, waarbij  kinderen spelenderwijs vertrouwd worden gemaakt  met de computer. In groep 1 starten we met eenvoudige spelletjes waarbij basale onderdelen worden ingeoefend. Uiteindelijk zijn de kinderen in groep 8 in staat relevante informatie op te zoeken en deze informatie te verwerken in een werkstuk gemaakt in Word. Ook kunnen ze deze informatie via een PowerPointpresentatie of een Prezi presenteren aan de klas.

Naast praktische vaardigheden proberen we de leerlingen mediawijs te maken. Dit doen we door dit thema regelmatig terug te laten komen in de klas. 

De computer wordt dagelijks ingezet bij rekenen, taal en begrijpend lezen.

 

Techniek

Techniek wordt aangeboden in circuitvorm. De kinderen krijgen in tweetallen een opdracht uit de techniektorens en werken die uit. In het techniekcircuit zitten 10 verschillende opdrachten per leerjaar.