Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Team

Team

Er werken 15 personeelsleden op de Koningin Julianaschool. Naast het werken met kinderen hebben sommige leerkrachten zich gespecialiseerd:

Interne Begeleider - begeleidt de groepsleerkrachten bij de zorg voor de kinderen en begeleidt zelf ook kinderen; bovendien coördineert hij/zij de leerlingenzorg, bijvoorbeeld t.a.v. externe instanties. ICT-coördinator - regelt veel zaken op het gebied van computers; ICO – begeleidt en coördineert de inzet van stagiaires; coördinator Plusgroep – begeleidt kinderen die ‘meer’ kunnen en nodig hebben.

De directeur draagt de zorg voor het totale beleid en de dagelijkse gang van zaken op de school.

Tenslotte zijn er diverse leerkrachten, die ‘losse eindjes’ voor hun rekening nemen: adv-vervanging, vervanging seniorenbeleid (bapo) en het compenseren van teveel gewerkte uren.

Team 

Bovenste rij van links naar rechts

Marieke Louw
woensdag t/m vrijdag groep 3

Carin Houwaard
maandag t/m vrijdag gr. 7

Marion van der Sar
maandag t/m woensdag groep 1

Iris Schuppert
maandag en dinsdag LIO in groep 4.

Middelste gedeelte van links naar rechts

Netty Bosse
maandag en woensdag gr. 6 en dinsdag coördinatie Plusgroep

Rianne Beekhuis
donderdag + vrijdag gr. 8

Arend Jansen
maandag t/m woensdag gr. 8

Wendy Magg
maandag en vrijdag groep 2
donderdag groep 1

Marina v.d. Berg
dinsdag t/m donderdag groep 2

Ciska Dijksterhuis
IB-er

Marlinde de Wolf
maandag en dinsdag LIO in groep 3.


Natascha Boonen
maandag t/m vrijdag groep 6

Anita Schippers

woensdag t/m vrijdag groep 4

Voorste rij van links naar rechts.

Jan-Willem van Braak 
dinsdag  t/m vrijdag gr. 5 en ICT-er

Wilma van de Krol
maandag t/m donderdag gr.3 + ICO

Hielke Sybesma
maandag t/m vrijdag directeur

 

Invalkrachten

Bij ziekte of verlof van een leerkracht zoeken we naar een invaller. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, dan verdelen we de leerlingen over de andere groepen. In het uiterste geval sturen we de leerlingen naar huis. Uiteraard wordt u hierover persoonlijk geïnformeerd. Kinderen zullen nooit zomaar naar huis worden gestuurd.

Scholing

De ontwikkelingen binnen het onderwijs gaan erg snel. We hechten veel waarde aan een goede na- en bijscholing van het team. Alle leerkrachten nemen regelmatig deel aan nascholingscursussen. Deze cursussen volgen we zoveel mogelijk buiten schooltijd.

Dit jaar hebben we 4 studiedagen ingepland voor teamscholing. Een studiedag kan gaan over visie, nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen of het kiezen en bespreken van een andere methode.