Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Resultaten

Resultaten

Publicatie van de resultaten van een school moeten altijd genuanceerd gebeuren. De uitkomst is namelijk voor een groot gedeelte afhankelijk van de sociale achtergrond van de schoolbevolking. Daarnaast heeft het onderwijskundig schoolbeleid grote invloed op het eindresultaat en met name, of een school de gelegenheid heeft gehad enige tijd te kunnen bouwen aan een goede onderwijskundige lijn. 
De inspectie meet de resultaten af aan de resultaten van de CITO-eindtoets. 

Op de Koningin Julianaschool zijn we een tijd geleden begonnen met het ontwikkelen van een onderwijskundige lijn, gebaseerd op zorg voor leerlingen, in een pedagogisch klimaat, dat kinderen, ouders en leerkrachten aanspreekt. 

De landelijk gemiddelde score van CITO lag in 2017 op 535,1. De leerlingen van de Koningin Julianaschool haalden in 2017 een gemiddelde schoolscore van 537,1, dus boven het landelijk gemiddelde. De scores kwamen overeen met de verwachtingen, die wij van de kinderen hadden. Zo lang de kinderen bij ons op school zitten, volgen wij hen d.m.v. ons leerlingenvolgsysteem. Wij weten wat de leerlingen al of niet in hun mars hebben. Wij weten bij benadering dus ook wat voor een CITO-score we van de kinderen kunnen verwachten. Het oordeel van de onderwijsinspectie over de Koningin Julianaschool is over het algemeen ook positief. U kunt dat lezen op de ‘schoolwijzer’ van www.onderwijsinspectie.nl.