Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Gebedsgroep

Gebedsgroep

Op de Koningin Julianaschool is een gebedsgroep actief. Het doel van de groep is te bidden en te danken voor de school. We leven in een tijd, waarin veel op ons en zeker op de kinderen afkomt. Daarom wil de gebedsgroep het team, de kinderen en hun ouders opdragen aan God en hen ondersteunen door gebed.

De gebedsgroep bestaat uit een aantal ouders van diverse kerkelijke richtingen. Driemaal per jaar wordt een gezamenlijke bijeenkomst gehouden. Voor meer informatie kunt u terecht bij één van de contactpersonen. 

Contactpersonen voor de gebedsgroep zijn: 
Wytske Brouwer, tel. 0341 – 550703 en Petra v.d. Brink, tel. 0341 - 563393