Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Opvang

Opvang

In onze snel veranderende samenleving bestaat er bij ouders een groeiende behoefte aan goede opvang voor hun kinderen buiten de schooluren.

De overheid vraagt daarom van scholen daarin hun verantwoordelijkheid te nemen. Scholen moeten daarom zorgen voor opvang tussen de middag (de tussenschoolse opvang, ook wel TSO genoemd).

Ook moeten scholen zich inspannen om voor- of naschoolse opvang (buitenschoolse opvang, ook wel  BSO genoemd) te verzorgen.

Tussenschoolse opvang (TSO) op de Koningin Julianaschool (Overblijven)

OVERBLIJVEN KONINGIN JULIANASCHOOL                                

Het overblijven op onze school wordt geregeld door een groep enthousiaste  ouders. Eén van de ouders regelt de coördinatie van het overblijven. De andere ouders begeleiden de groepen bij het eten en spelen.

Hoe werkt het overblijven?

Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen de kinderen overblijven. We gebruiken hiervoor de gemeenschapsruimte, het computerlokaal en een leegstaand klaslokaal.

De kinderen nemen hun eigen drinken en eten in beker/pakje en broodtrommel mee. In de gemeenschapsruimte staat een koelkast waar gebruik van gemaakt mag worden. We vragen u de kinderen zo min mogelijk snoep mee te geven.  We gaan er van uit dat het eten en drinken wat mee is, opgegeten/opgedronken moet worden. Fruit wordt tijdens het overblijven verstrekt en hoeft u niet mee te geven.

Om 12 uur komen de kinderen naar de overblijflokalen. De kinderen zijn naar leeftijd in 3 groepen verdeeld. Elke groep wordt door 1, 2 of 3 ouders begeleid, afhankelijk van het aantal kinderen. We eten samen en beginnen en eindigen met een kort gebed. Na het eten gaan we buiten spelen onder toezicht van de overblijfouders. Bij slecht weer spelen we binnen. We gebruiken dan ons eigen speelgoed en mogen gebruik maken van de computers in het computerlokaal en/of film kijken i.o.m. de leerkrachten in een klaslokaal. Om 13.05 uur nemen de leerkrachten het toezicht op het plein over en eindigt het overblijven. De kleuters worden door de overblijfouders terug gebracht in de klas. De andere groepen blijven op het plein tot om 13.15 uur de school begint.

Kosten

Wanneer uw kind vaak overblijft is het voordelig om een kaart te kopen. U betaalt voor 10x overblijven

€ 17,50, dus € 1,75 per keer. Een kaart mag verdeeld worden onder meer kinderen per gezin. U ontvang per kind elke 2 weken via de mail een overzicht. Hierin kunt u zien hoe vaak uw kind van de overblijf gebruik heeft gemaakt en hoeveel tegoed er nog is. Een kaart is gedurende de hele schoolperiode geldig. Incidenteel overblijven kost € 2,50.

Het geld wordt gebruikt voor  fruit, een vergoeding van de overblijfouders, aanschaf van (plein)speelgoed, aanschaf van  schoonmaakmiddelen en apparatuur (tosti-ijzers, koelkast). 1-2 x per maand krijgen de kinderen een extraatje: een ijsje, een zakje snoepjes, paas/sint/kersttractatie etc.

Het geld maakt u over op bankrekeningnummer  NL 15 RABO 0312.4505.59 t.n.v. V.P.C.O Julianaschool Overblijven. Graag hierbij de naam van uw kind(eren) vermelden.

Aanmelden / Afmelden / Wijzigingen/ Nadere informatie

Op de Koningin Julianaschool wordt het overblijven geregeld door twee overblijfcoördinatoren: Jennifer Maaskant en Henriëtte Hoff. U kunt hen bereiken per mail: overblijf@koninginjuliana.nl of per whats-app, sms of telefonisch: tel: 06-51709121

 

Blijft uw kind nog niet over en wilt u uw kind aanmelden of wilt u meer informatie;  dan stuurt u een mail naar: overblijf@koninginjuliana.nl

Blijft uw kind al wel over en wilt u uw kind aan/ afmelden of andere wijzigingen doorgeven dan stuurt u een mail naar: overblijf@koninginjuliana.nl. Dit kan tot 24 uur voordat de aan/afmelding/wijziging in moet gaan.

Aan/afmeldingen en wijzigingen binnen 24 uur: graag een whats-app of sms sturen of doorbellen naar de overblijfcoördinator, Jennifer Maaskant, tel: 06-51709121

Buitenschoolse opvang

Regeling buitenschoolse opvang

De VPCO, waar onze school onder valt heeft een contract voor voor- en naschoolse opvang met de organisaties voor kinderopvang in Ermelo. Voor onze school is dat met ‘Beertje Puk’, maar daarnaast zijn er ook connecties met Stichting Kinderopvang Ermelo/ Harderwijk. De vereniging heeft de opvang uitbesteed, de school vervult in het vinden van voor- en/of naschoolse opvang een makelaarsfunctie.

Voor informatie kunt u terecht op:

Via onderstaande link kunt u de nieuwsbrief van het ministerie van SZW (uit 2007) over buitenschoolse opvang downloaden.