Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Oudercommissie

Oudercommissie

Door het schoolbestuur is bepaald, dat op elke school een oudercommissie werkzaam is. De oudercommissie bevordert de relatie tussen ouders, de medezeggenschapsraad, de school en het bestuur.
In de OC zitten vertegenwoordigers van de ouders en van het schoolteam. Na verkiezingen kunnen ouders lid worden van de commissie. De OC verleent medewerking aan allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten. Daarnaast kan de commissie advies geven aan de medezeggenschapsraad, de schoolleiding en het schoolbestuur over alle zaken, die de school betreffen.

Namen van de leden van de Oudercommissie:

Voorzitter: Annemieke Glismeijer (tel. 06-13433547, dezwarteparel@vodafonethuis.nl )

Secretaris: Marja van de Glind (oc@koninginjuliana.nl)

Penningmeester: Frans ter Schiphorst (tel. 06-40410030, fransterschiphorst@outlook.com)

Leden: Erwin Mooi,  Marja van de Glind en Melissa Kuzee.

Namens het team:
Anita Schippers en Marina van den Berg