Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Resultaten van het onderwijs

Resultaten van het onderwijs

Op de Koningin Julianaschool zijn we een tijd geleden begonnen met het ontwikkelen van een onderwijskundige lijn, gebaseerd op zorg voor leerlingen, in een pedagogisch klimaat, dat kinderen, ouders en leerkrachten aanspreekt. Wij zijn tevreden over de behaalde resultaten.
Ook de inspectie van het onderwijs controleert regelmatig of het op de Koningin Julianaschool gegeven onderwijs aan de normen voldoet. In het inspectierapport staat, dat de resultaten op of boven het niveau liggen, dat verwacht mag worden.