Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

De school

De school

De Koningin Julianaschool is een moderne christelijke basisschool in Ermelo West. Een school, waar veel aandacht is voor sfeer, leren en creativiteit. Wij leven en werken vanuit het geloof in God en de Bijbel. Wij streven naar een zo veilig en vertrouwd mogelijke sfeer, waarbinnen uw kind tot zijn recht kan komen. 

Wat voor school zijn wij?

Een school waar samenwerking met ouders, kinderen en leerkrachten centraal staat in een betekenisvolle omgeving gericht op de 21e eeuw! Kinderen hebben van nature de behoefte om zich breed te ontwikkelen. De Koningin Julianaschool biedt daarvoor meer dan onderwijs alleen en richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen. Zij worden op school uitgedaagd en ondersteund en zijn mede-eigenaar van hun leerproces. Verbondenheid tussen kind en leerkracht is hierbij een voorwaarde.

Onze leerkrachten zijn daarbij ontwerper van de leeromgeving, experts als het gaat om de leerstof, cultuurdrager en ook coach die kinderen stimuleert om het beste uit zichzelf te halen. Wij begeleiden kinderen om vanuit christelijke waarden kritsich en verantwoordelijk te zijn voor de ander, de omgeving en zichzelf.

Onze school is naast een ruime en veilige leeromgeving ook een ontmoetingsplaats waar kinderen kennis en vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben in hun weg naar volwassenheid. Ouders zijn hierbij voor ons onmisbare partners. Uiteraard vindt de ontwikkeling van een kind niet alleen binnen de muren van de school plaats, maar ook thuis, in de directe omgeving van de school en de maatschappij. Daar was passend, leren wij met de kinderen ook buiten de school. Centraal in onze positieve benadering staat het leren kennen van de eigen mogelijkheden, het met plezier inzetten van talenten en zelfstandig leen denken en handelen. Wij bieden daarbij een klimaat dat alle kinderen uitdaagt tot betrokkenheid en samenwerking: binnen de eigen groep, maar ook met andere groepen uit de school en met de omgeving. Daar waar nodig pionieren we en hebben we lef om te onderzoeken en te ontdekken wat werkt.

Op een rij:
> Onderwijs op maat met o.a. plusgroep
> Goede overblijfregeling - TSO en BSO in de school
> Extra's zoals Spaans, Family Factory, projecten en activiteiten

VPCO

De VPCO is de Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs in Ermelo. De Koningin Julianaschool behoort tot één van de zes scholen die hierbij is aangesloten. Hieronder vindt u de contactgegevens. Meer informatie is ook te vinden in deze flyer.

Contact: 

Algemeen directeur:    dhr. Henk Norder
Bezoekadres:              Bestuurscentrum
                                    Putterweg 7B
Postadres:                   Postbus 284
                                    3850 AG Ermelo 
                                    0341-559876 
E-mail:                         info@vpcoermelo.nl 
Website:                      www.vpcoermelo.nl