Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

De school

De school

De Koningin Julianaschool is een moderne christelijke basisschool in Ermelo West. Een school, waar veel aandacht is voor sfeer, leren en creativiteit. Wij leven en werken vanuit het geloof in God en de Bijbel. Wij streven naar een zo veilig en vertrouwd mogelijke sfeer, waarbinnen uw kind tot zijn recht kan komen. 

 • Met een open protestants christelijke identiteit;
 • Met een enthousiast team van ervaren leerkrachten;
 • Met 8 jaargroepen en vaste leerkrachten per groep;
 • Met aandacht voor zelfstandig werken/ dag- en weekplanning;
 • Met een gevarieerde leeromgeving met begeleiding op drie instructieniveaus;
 • Met een goede leerlingenzorg;
 • Met extra aandacht voor kinderen, die het "tijdelijk" moeilijk hebben;
 • Met Plusgroepen voor kinderen die “meer” nodig hebben en kunnen;
 • Waar Spaans en een schaakcursus gegeven wordt;
 • Met Engels in de groepen 5 t/m 8;
 • Met een heldere onderwijsvisie;
 • Met duidelijke pedagogische uitgangspunten;
 • Met Kanjertraining (sociale vaardigheidstrainingen);
 • Waar techniek gegeven wordt met Techniek Torens;
 • Met een efficiënte schoolorganisatie;
 • Met geregelde en veelvuldige contacten tussen ouders/verzorgers en school;
 • Met goede en duidelijke informatie over schoolprestaties;
 • Met duidelijke gedragsregels voor kinderen;
 • Met de Family Factory (enthousiaste ouders die samenbindende activiteiten organiseren voor de gezinnen binnen de school);
 • Met een goede overblijfregeling;
 • Met voor- en naschoolse opvang in de school.

VPCO

De VPCO is de Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs in Ermelo. De Koningin Julianaschool behoort tot één van de zes scholen die hierbij is aangesloten. Hieronder vindt u de contactgegevens. Meer informatie is ook te vinden in deze flyer.

Contact: 

Algemeen directeur:    dhr. Henk Norder
Bezoekadres:              Bestuurscentrum
                                    Putterweg 7B
Postadres:                   Postbus 284
                                    3850 AG Ermelo 
                                    0341-559876 
E-mail:                         info@vpcoermelo.nl 
Website:                      www.vpcoermelo.nl