Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Christelijk onderwijs

Christelijk onderwijs

Onze school is een open christelijke school. Wij laten ons inspireren door Jezus Christus.

Voor ons betekent dit:

  • respect tonen voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging, seksuele geaardheid en/of huidskleur
  • een veilige sfeer creëren, waardoor kinderen zich goed kunnen ontwikkelen
  • dat kinderen fouten mogen maken
  • een vertrouwensband scheppen tussen ouders en het team
  • omzien naar elkaar
  • leren samenwerken

De boodschap van de bijbel geven wij door in de bijbelverhalen die drie keer per week worden verteld. Wij houden kringgesprekken over geloof en levenswijze, waarden en normen en we bidden en zingen. In de hoogste groepen ligt het accent meer op het samen nadenken over wat de bijbelverhalen in onze tijd te zeggen hebben.

Iedereen is welkom op de Koningin Julianaschool. Wij hebben kinderen op school, waarvan de ouders bewust voor het christelijk onderwijs hebben gekozen. Door het open aannamebeleid kunnen ook leerlingen met andere levensbeschouwelijke achtergronden onze school bezoeken. Wel verwachten wij dat alle kinderen en ouders onze overtuiging respecteren.

De Koningin Julianaschool is één van de zes scholen die aangesloten is bij de Stichting VPCO (Voor Protestants Christelijk Onderwijs) Ermelo.