Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Christelijk onderwijs

Christelijk onderwijs

Onze school is een open christelijke school. Voor ons betekent dit dat de liefde tot God en tot je medemens je handelen bepaalt. Jij bent een uniek schepsel en ik ben een uniek schepsel. Een vanuit deze overtuiging willen wij de kinderen leren omzien naar elkaar. Wederzijds respect en waardering zijn de uitgangspunten bij de omgang met elkaar. 

Ook kinderen met een andere geloofsovertuiging en niet-kerkelijke gezinnen zijn welkom bij ons op school. Samen vieren wij de christelijke feestdagen. Gedurende de week lezen we uit de Bijbel en leggen we de link met de actualiteit en ons eigen bestaan., bidden we samen en zingen we christelijke liederen. Wij vragen alle kinderen en hun ouders bij ons op school om de identiteit van onze school te respecteren. Begrip voor verschillende opvattingen binnen de christelijke traditie en een respectvolle houding ten opzichte van andere godsdiensten passen hierbij. Dit vinden wij belangrijk:

- Verantwoordelijkheid, solidariteit en gerechtigheid
- Bertokkenheid en openheid, vrijheid en uitdaging.
- Verdraagzaamheid en gemeenschapszin, zorg en aandacht voor elkaar. 

De Koningin Julianaschool is één van de zes scholen die aangesloten is bij de Stichting VPCO (Voor Protestants Christelijk Onderwijs) Ermelo.