Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

ICT

ICT 

Er is een ICT vaardigheidslijn ontwikkeld, waarbij  kinderen spelenderwijs vertrouwd worden gemaakt  met de computer. In groep 1 starten we met eenvoudige spelletjes waarbij basale onderdelen worden ingeoefend. Uiteindelijk zijn de kinderen in groep 8 in staat relevante informatie op te zoeken en deze informatie te verwerken in een werkstuk gemaakt in Word. Ook kunnen ze deze informatie via een PowerPointpresentatie of een Prezi presenteren aan de klas.

Naast praktische vaardigheden proberen we de leerlingen mediawijs te maken. De computer wordt dagelijks ingezet bij rekenen, taal en begrijpend lezen.