Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Team

Team

Er werken 17 personeelsleden op de Koningin Julianaschool. Naast het werken met kinderen hebben sommige leerkrachten zich gespecialiseerd:

  • Interne Begeleider - begeleidt de groepsleerkrachten bij de zorg voor de kinderen en begeleidt zelf ook kinderen; bovendien coördineert hij/zij de leerlingenzorg, bijvoorbeeld t.a.v. externe instanties;
  • ICT-coördinator - regelt veel zaken op het gebied van computers;
  • ICO – begeleidt en coördineert de inzet van stagiaires;
  • Coördinator Plusgroep – begeleidt kinderen die ‘meer’ kunnen en nodig hebben.

De directeur draagt de zorg voor het totale beleid en de dagelijkse gang van zaken op de school. Daarnaast wordt onze school ondersteund door een onderwijs ondersteuner bij de kleutergroepen en een administratief medewerker.

Tenslotte zijn er diverse leerkrachten, die ‘losse eindjes’ voor hun rekening nemen: adv-vervanging, vervanging seniorenbeleid (bapo) en het compenseren van teveel gewerkte uren.

Invalkrachten

Bij ziekte of verlof van een leerkracht zoeken we naar een invaller. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, dan verdelen we de leerlingen over de andere groepen. In het uiterste geval sturen we de leerlingen naar huis. Uiteraard wordt u hierover persoonlijk geïnformeerd. Kinderen zullen nooit zomaar naar huis worden gestuurd.

Scholing

De ontwikkelingen binnen het onderwijs gaan erg snel. We hechten veel waarde aan een goede na- en bijscholing van het team. Alle leerkrachten nemen regelmatig deel aan nascholingscursussen. Deze cursussen volgen we zoveel mogelijk buiten schooltijd.

Dit jaar hebben we 5 studiedagen ingepland voor teamscholing. Een studiedag kan gaan over visie, nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen of het kiezen en bespreken van een andere methode.