Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden

Wij geloven dat kinderen die onze school verlaten voldoende zijn toegerust voor een volgende stap in hun ontwikkeling. Met kennis en vaardigheden die van belang zijn in de maatschappij van morgen en door het inzetten van eigen talenten.

Dit doen wij door in te zetten op onze waarden: verantwoordelijk, enthousiasme, uitdaging en samenwerking.

Verantwoordelijk: Wij voelen ons verantwoordelijk voor het bieden van een rijke leeromgeving met veel aandacht voor de basisvakken rekenen, taal en lezen. Wij geven ook de kinderen passende verantwoordelijkheid mee in hun eigen ontwikkeling. Waarbij ouders een belangrijke partner vormen. 
Enthousiasme: Wij zetten ons als team met enthousiasme in voor de ontwikkeling van de leerlingen van onze school en proberen dat ook over te brengen op de kinderen. Immers, ontwikkelen doe je pas als er een veilige vertrouwde sfeer is waarbij plezier maken met elkaar een onmisbaar onderdeel vormt.
Samenwerking: Damen met ons team, met u en uw kind maken wij deze reis. Waarbij iedereen op zijn eigen manier en vanuit zijn expertise inzet toont en een bijdrage levert. Samen op weg naar de toekomst.