Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden

Wij geloven dat kinderen die onze school verlaten voldoende zijn toegerust voor een volgende stap in hun ontwikkeling. Met kennis en vaardigheden die van belang zijn in de maatschappij van morgen en door het inzetten van eigen talenten.

Dit doen wij door in te zetten op onze waarden: verantwoordelijk, enthousiasme, uitdaging en samenwerking.

Verantwoordelijk: De Koningin Julianaschool richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het bieden van een rijke leeromgeving met veel aandacht voor de basisvakken zoals rekenen, lezen en taal. Wij begeleiden kinderen om vanuit christelijke waarden kritisch en verantwoordelijk te zijn voor de ander, de omgeving en zichzelf. Kinderen worden op onze school uitgedaagd en ondersteund en zijn mede-eigenaar van hun leerproces. Waarbij ouders een belangrijke partner vormen.

Enthousiasme: Wij zetten ons als team met enthousiasme in voor de ontwikkeling van uw kind. Ontwikkelen doe je pas als er een veilige vertrouwde sfeer is waarbij plezier maken met elkaar onmisbaar is. Wij zijn daarom een Kanjerschool; we werken aan een positieve, opbouwende sfeer. Onze school is naast een ruime en veilige leeromgeving immers ook een ontmoetingsplaats waar kinderen kennis en vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben in hun weg naar volwassenheid. En daar waar passend, leren wij met de kinderen ook buiten de school.

Uitdaging: Ontwikkelen gaat nooit zonder uitdagingen. Omgaan met tegenslagen, leren doorzetten en even wat extra uitdaging of stimulans bieden hoort daar uiteraard bij. Wij bieden een leeromgeving aan die alle kinderen uitdaagt tot betrokkenheid en samenwerking: binnen de eigen groep, maar ook met andere groepen uit de school en met de omgeving. Daar waar nodig pionieren wij en hebben wij lef om te onderzoeken en ontdekken wat werkt.

Samenwerking: Verbondenheid en samenwerking tussen uw kind en de leerkracht is een voorwaarde om tot leren te komen. Onze leerkrachten zijn daarbij ontwerpers van de leeromgeving, experts als het gaat om de leerstof, cultuurdragers en ook een coach die kinderen stimuleert het beste uit zichzelf te halen. Samen met ons team, met uw kind en met u, maken wij deze reis. Waarbij iedereen op zijn manier en vanuit zijn expertise inzet toont en een bijdrage levert. Samen op weg naar de toekomst!