Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Plusklas

Plusklas

De Koningin Julianaschool heeft als doel dat ieder kind tot zijn recht moet komen. Ieder kind moet zich op zijn of haar niveau kunnen ontwikkelen. Er wordt extra zorg besteed aan kinderen die hoog- of meerbegaafd zijn.

In de klas krijgen ze meer uitdaging en één keer per week gaan ze naar de plusklas.
Uitgangspunten hiervan zijn:

  • Contact met ontwikkelingsgelijken ter bevordering van het sociaal-emotionele welbevinden
  • Verbetering van de werkhouding
  • Optimaliseren van leer- en studievaardigheden

Vanuit dit oogpunt wordt er in de plusgroep vaak thematisch of projectmatig gewerkt en worden verschillende leergebieden geïntegreerd. Er wordt gestreefd naar grote variatie in werkvorm en opdrachten. De plusleerkracht (Netty Bosse) geeft instructie, stuurt de werkhouding bij, begeleidt en evalueert de processen.