Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Resultaten

Resultaten

Op de Koningin Julianaschool volgen wij een onderwijskundige lijn die is gebaseerd op zorg voor leerlingen, in een veilig pedagogisch klimaat. 

De Onderwijsinspectie is positief van oordeel over de Koningin Julianaschool. De inspectie meet de resultaten af aan de uitkomsten van de tussentoetsen en de eindtoets per leerjaar. Daarnaast vinden er periodieke schoolbezoeken plaats. U kunt dat lezen op de ‘schoolwijzer’ van www.onderwijsinspectie.nl.