Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Schoolplan

Schoolplan

Het schoolplan beschrijft het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, het financieel/materieel beleid en de kwaliteitszorg voor 2019 - 2023. Het schoolplan geeft aan waar we als school voor staan.

Het schoolplan verschijnt eens in de vier jaar en wordt jaarlijks toegesneden op  de praktijk. Een schoolplan dient ter verantwoording aan medezeggenschapsraad, bestuur en inspectie. 

In de schoolgids kunt u lezen hoe het schoolplan wordt vormgegeven in de dagelijkse praktijk. U vindt de schoolgids bij onze downloads.