Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Aanmelden van uw kind

Aanmelden van uw kind

U kunt uw kind het hele schooljaar door aanmelden. Belt u dan even voor een afspraak met de directeur, zodat er tijd vrijgemaakt kan worden om u zo breed mogelijk te informeren en u de school te laten zien. Elk jaar organiseren we in februari een open dag, waarop u met uw kind vrijblijvend in de school een kijkje kunt nemen. Als de kennismaking goed is bevallen, kunt u uw kind laten inschrijven. Er is op de open dag ook gelegenheid om in te schrijven. Wanneer deze open dag plaatsvindt, maken we dat bekend via advertenties in de plaatselijke bladen.

Kinderen die bij ons ingeschreven zijn, krijgen 5 à 6 weken voor hun vierde verjaardag een uitnodiging van de juf. Zij mogen dan vier keer een middag komen om te wennen aan de nieuwe groep en de juf. Vanaf hun verjaardag mogen ze alle dagen naar school. In verband met de grote drukte in de maanden december, juni en juli stellen we kennismaking dan uit. Uw kind kan in die maanden niet voldoende aandacht  van de leerkracht krijgen, om op een goede manier ingeburgerd te raken. Kinderen, die in juni, juli en augustus 4 jaar worden, worden wel uitgenodigd voor het wisselmoment in de week voor de zomervakantie..


Als uw kind met 4 jaar op school komt wordt er verwacht dat:

  • het zindelijk is
  • het zichzelf kan aan- en uitkleden (behalve ritsen, knopen, drukkers, e.d.)
  • het zelf naar het toilet kan gaan

Het inschrijfformulier kunt u vinden in het downloadmenu.