Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Aannamebeleid

Het aannamebeleid van de school

Uw kinderen zijn welkom op de Koningin Julianaschool, wanneer

  1. zij 4 jaar zijn;
  2. de ouders de identiteit van de school onderschrijven, dan wel respecteren;
  3. de school de leerlingen de noodzakelijke zorg kan bieden;

ad.1: U kunt uw kinderen inschrijven, wanneer zij ongeveer 3 jaar oud zijn.

ad.2: Tijdens het intakegesprek wordt ook over het lesprogramma gesproken. Er wordt van uw kinderen verwacht, dat ze het lesprogramma volgen. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Ook wanneer u geen protestants christelijke achtergrond hebt, zijn uw kinderen welkom op de Koningin Julianaschool. Er wordt dan wel van ze verwacht, dat ze tijdens het bijbelonderwijs en gebed een 'respectvolle houding' aannemen.

ad.3: Wanneer uw kind(eren) binnen het onderwijs ernstige problemen ondervinden, worden ze bij ons op school toegelaten, wanneer wij ze de noodzakelijke zorg kunnen geven binnen de vastgestelde zorgprocedures. Hierbij wordt door ons verschil gemaakt tussen leer- en gedragsproblemen. 
Voordat uw kind op school wordt geplaatst, wordt, om een duidelijk beeld van de problematiek van uw kind te krijgen

  • dit onderwerp met u tijdens het intakegesprek besproken;
  • dit op het aanmeldingsformulier aangegeven of eventueel als bijlage opgenomen;
  • het dossier van uw kind opgevraagd bij de  vorige school; de IB-er van de school neemt daartoe contact op met de IB-er van de vorige school;
  • eventueel een extern adviseur geraadpleegd.

Het inschrijfformulier voor de inschrijving van nieuwe leerlingen kunt u hier downloaden