Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad geleding ouders

Heidi ten Hoeve (voorzitter)
Joep Bisschops
Arianne Koeman

Sander van Waaij vertegenwoordigt de school namens de ouders in de GMR.

Medezeggenschapsraad geleding leerkrachten

Ciska Dijksterhuis
Marieke Niezen

Natascha Boonen (secretaris)

Netty Bosse vertegenwoordigt de school namens het team in de GMR 

Vergaderdata (onder voorbehoud)

De vergaderingen zijn openbaar en de notulen van deze vergaderingen kunt u opvragen bij de secretaris van de MR of hieronder downloaden.

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot vorming of toepassing van beleid op school of als u zelf belangstelling heeft voor een rol in de MR, kunt u contact opnemen met een lid van de MR of via mr@koninginjuliana.nl. Wij stellen uw inbreng zeer op prijs. U kunt een vertrouwelijke behandeling en directe aanpak van ons verwachten.


Jaarverslagen
Jaarverslag 2018-2019

Notulen 2019-2020
Notulen 26-06-2019