Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Opvang

Opvang

In onze snel veranderende samenleving bestaat er bij ouders een groeiende behoefte aan goede opvang voor hun kinderen buiten de schooluren.

De overheid vraagt daarom van scholen daarin hun verantwoordelijkheid te nemen. Scholen moeten daarom zorgen voor opvang tussen de middag (de tussenschoolse opvang, ook wel TSO genoemd).

Ook moeten scholen zich inspannen om voor- of naschoolse opvang (buitenschoolse opvang, ook wel  BSO genoemd) te verzorgen.

Tussenschoolse opvang (TSO) op de Koningin Julianaschool (Overblijven)

De Tussenschoolse Opvang (TSO) op onze school wordt geregeld door een groep enthousiaste ouders. Eén van de ouders regelt de coördinatie van het overblijven. De andere ouders begeleiden de groepen bij het eten en spelen.

Er kan gebruik gemaakt worden van de TSO op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De kinderen nemen hun eigen drinken en eten in beker/pakje en broodtrommel mee. In de gemeenschappelijke ruimte staat een koelkast waar gebruik van gemaakt mag worden. We vragen u de kinderen zo min mogelijk snoep mee te geven. We gaan er van uit dat het eten en drinken wat mee is, opgegeten/opgedronken moet worden. Fruit wordt tijdens het overblijven verstrekt en hoeft u niet mee te geven.

Om 12.00 uur start de TSO. De kleuters worden opgehaald door de TSO-ouders. De kinderen zijn afhankelijk van het aantal kinderen naar leeftijd in 3 tot 4 groepen verdeeld. Elke groep wordt door 1, 2 of 3 ouders begeleid, afhankelijk van het aantal kinderen wat aanwezig is. We eten samen en beginnen en eindigen met een kort gebed. Na het eten gaan we buiten spelen onder toezicht van de TSO-ouders. Bij slecht weer spelen we binnen. Om 13.05 uur nemen de leerkrachten het toezicht op het plein over en eindigt de TSO. De kleuters worden door de TSO-ouders begeleid naar het klaslokaal. De andere groepen blijven op het plein tot om 13.15 uur de school begint.

Kosten en betalen
U betaalt voor het overblijven € 1,75 per keer. Het geld wordt gebruikt voor fruit, een vergoeding van de TSO-ouders, aanschaf van (plein)speelgoed, aanschaf van schoonmaakmiddelen en apparatuur (tosti-ijzers, koelkast). Daarnaast krijgen de kinderen af en toe een extraatje: een ijsje, een zakje snoepjes, paas/sint/kerst traktatie.

Alle afgenomen dagen worden automatisch opgeteld. Iedere twee maanden ontvangt u een gespecificeerde factuur per mail. Een bijgevoegde link zorgt dat u direct via iDEAL kunt betalen.

Mijn TSO
Voor de administratie en registratie van de TSO maken we gebruik van het online systeem Mijn TSO. Via een persoonlijk account in dit systeem kunt u via telefoon, tablet, laptop of computer uw kind aan- en afmelden voor de overblijf en de facturen inzien.

Voor contact, vragen of het aanmelden van uw kind(eren) stuurt u een mail naar overblijf@koninginjuliana.nl

*Zolang de tijdelijke schooltijden van kracht zijn betaald de school de kosten van de TSO tijdens lunchtijd.

Buitenschoolse opvang

Regeling buitenschoolse opvang

De VPCO, waar onze school onder valt heeft een contract voor voor- en naschoolse opvang met de organisaties voor kinderopvang in Ermelo. Voor onze school is dat met ‘Beertje Puk’, maar daarnaast zijn er ook connecties met Stichting Kinderopvang Ermelo/ Harderwijk. De vereniging heeft de opvang uitbesteed, de school vervult in het vinden van voor- en/of naschoolse opvang een makelaarsfunctie.

Voor informatie kunt u terecht op:

Via onderstaande link kunt u de nieuwsbrief van het ministerie van SZW (uit 2007) over buitenschoolse opvang downloaden.