Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Opvang

Opvang

In onze snel veranderende samenleving bestaat er bij ouders een groeiende behoefte aan goede opvang voor hun kinderen buiten de schooluren.

De overheid vraagt daarom van scholen daarin hun verantwoordelijkheid te nemen. Scholen moeten daarom zorgen voor opvang tussen de middag (de tussenschoolse opvang, ook wel TSO genoemd).

Ook moeten scholen zich inspannen om voor- of naschoolse opvang (buitenschoolse opvang, ook wel  BSO genoemd) te verzorgen.

Tussenschoolse opvang (TSO) op de Koningin Julianaschool (Overblijven)

OVERBLIJVEN KONINGIN JULIANASCHOOL                                

Het overblijven op onze school wordt geregeld door een groep enthousiaste  ouders. Eén van de ouders regelt de coördinatie van het overblijven. De andere ouders begeleiden de groepen bij het eten en spelen.

Hoe werkt het overblijven?

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen overblijven. We gebruiken hiervoor de gemeenschapsruimte, lokalen en de BSO ruimte.

De kinderen nemen hun eigen drinken en eten in beker/pakje en broodtrommel mee. In de gemeenschapsruimte staat een koelkast waar gebruik van gemaakt mag worden. We vragen u de kinderen zo min mogelijk snoep mee te geven.  We gaan er van uit dat het eten en drinken wat mee is, opgegeten/opgedronken moet worden. Fruit wordt tijdens het overblijven verstrekt en hoeft u niet mee te geven.

Om 12 uur komen de kinderen naar de overblijflokalen. De kinderen zijn naar leeftijd in 3 groepen verdeeld. Elke groep wordt door 1, 2 of 3 ouders begeleid, afhankelijk van het aantal kinderen. We eten samen en beginnen en eindigen met een kort gebed. Na het eten gaan we buiten spelen onder toezicht van de overblijfouders. Bij slecht weer spelen we binnen. We gebruiken dan ons eigen speelgoed en mogen gebruik maken van de computers in het computerlokaal en/of film kijken i.o.m. de leerkrachten in een klaslokaal. Om 13.05 uur nemen de leerkrachten het toezicht op het plein over en eindigt het overblijven. De kleuters worden door de overblijfouders terug gebracht in de klas. De andere groepen blijven op het plein tot om 13.15 uur de school begint.

Mijn TSO
Vanaf 02-09-2019 gaat onze overblijforganisatie het administratiesysteem van ‘Mijn TSO’ gebruiken. Dit systeem biedt ouders veel gebruikersgemak. Aan- en afmelden voor de overblijf kan voortaan via de telefoon, tablet of computer gedaan worden. U kunt vaste dagen inplannen of losse dagen opgeven. U kunt dagelijks de opgegeven planning tot 10.00 uur wijzigen wanneer dat nodig is. Om 10.00 uur zet Mijn TSO de aanmeldingen vast en kan er niet meer aangemeld worden. De overblijfkosten blijven €1,75  per keer. Uw tegoed wordt meegenomen naar het nieuwe systeem.

Registreren
Dit online systeem vervangt de huidige manier van aan- en afmelden. Om Mijn TSO te kunnen gebruiken, maakt u eerst een account aan. U gaat hiervoor naar www.mijntso.nl/kjsermelo Hierbij heeft u de volgende schoolcode nodig: deze kunt u opvragen bij de overblijfcoördinator. (overblijf@koninginjuliana.nl)
(Registreren via een tablet, laptop of computer, niet via telefoon.)

Nadat u uzelf heeft geregistreerd en de oudergegevens heeft ingevuld, maakt u voor uw kind(eren) een account aan. Hierna kunt u de overblijfdagen plannen. Deze planning kunt u via tablet, laptop, computer én telefoon dagelijks wijzigen.

Betalingen
Dit systeem registreert alleen de dagen die u ‘afneemt’. Dit zijn ook de dagen waarbij u bent vergeten uw kind af te melden. De overblijf heeft immers personeel ingehuurd op basis van het aantal aangemelde kinderen.

Alle afgenomen dagen worden automatisch opgeteld, waarna u iedere twee maanden een gespecificeerde factuur via de mail ontvangt. Een bijgevoegde link zorgt ervoor dat u direct via iDEAL kunt betalen.

Wij gaan er vanuit dat u veel gemak gaat ervaren van dit programma.

Namens de overblijforganisatie,

Jennifer Maaskant en Henriëtte Hoff

Buitenschoolse opvang

Regeling buitenschoolse opvang

De VPCO, waar onze school onder valt heeft een contract voor voor- en naschoolse opvang met de organisaties voor kinderopvang in Ermelo. Voor onze school is dat met ‘Beertje Puk’, maar daarnaast zijn er ook connecties met Stichting Kinderopvang Ermelo/ Harderwijk. De vereniging heeft de opvang uitbesteed, de school vervult in het vinden van voor- en/of naschoolse opvang een makelaarsfunctie.

Voor informatie kunt u terecht op:

Via onderstaande link kunt u de nieuwsbrief van het ministerie van SZW (uit 2007) over buitenschoolse opvang downloaden.