Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Ieder jaar, aan het begin van het nieuwe schooljaar, vraagt de ouderraad een bijdrage van de ouders. Deze (vrijwillige) ouderbijdrage bedraagt per kind € 17,50- voor een heel jaar.

Graag overmaken op: NL84 RABO 0317 7763 63 t.n.v. PCB Koningin Juliana, Ermelo. Onder vermelding van de naam(namen) en groepsnummer(s) van uw kind(eren).

De ouderbijdrage wordt o.a. besteed aan:

 • Schoolabonnement bibliotheek
 • Kunst/cultuurprojecten
 • Sinterklaasfeest
 • Kerst- en Paasfeest
 • Laatste schooldag
 • Sportactiviteiten
 • Collectieve ongevallenverzekering
 • Attenties in geval van langdurige ziekte van leerlingen
 • Onkosten op ouderavonden
 • Afscheid groep 8
 • Bijzondere gebeurtenissen in het belang van het onderwijs.