Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Websitebezwaren

Websitebezwaren

Beleid m.b.t. de publicatie van foto’s op websites, sociale media, schoolkranten e.d.

De Stichting VPCO probeert op een moderne wijze onderwijs te verzorgen aan peuters en leerlingen in onze regio.

Een moderne aanpak brengt uiteraard ook met zich mee dat we de technische middelen die voor ons beschikbaar zijn, zo zinvol mogelijk proberen in te zetten. Dat geldt voor het onderwijs zelf (goede materialen en lesprogramma’s via de computer) en ook voor de presentatie van onze stichting, de scholen en peuterspeelzalen naar ouders, leerlingen en andere belangstellenden. Daarom hebben zowel de Stichting als de 6 instellingen allen een eigen website (via www.vpcoermelo.nl kunt u ze allemaal bereiken). Inmiddels raken we ook steeds meer actief via de sociale media.

Via allerlei kanalen wordt informatie gegeven, maar worden ook actuele nieuwsfeiten gepresenteerd. Vaak betreft het activiteiten op de scholen (vieringen, projecten, activiteiten) waarbij de kinderen natuurlijk centraal staan. Waar mogelijk proberen we die berichten aantrekkelijk te maken door er foto’s bij te plaatsen. Dit betekent dat uw kind(eren) of een groep kinderen daarbij in beeld komt. Onze ervaring is dat kinderen en ouders dat vaak heel leuk vinden. Een enkele ouder heeft daarmee soms echter moeite, om wat voor reden dan ook. De wens van die ouder(s) om hun kind(eren) niet via een foto op de website, de sociale media e.d. in beeld te brengen, respecteren wij uiteraard. Wij verzoeken u in dat geval uw bezwaar schriftelijk aan de schooldirectie kenbaar te maken. De school zal daar vervolgens rekening mee houden.