Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Algemeen

Algemeen

Op de Koningin Julianaschool hebben wij veel zorg en aandacht voor de onderwijsbehoeften van leerlingen. Wat heeft uw kind nodig bij het volgen van onderwijs. Wij werken met moderne methoden en hebben een uitdagend onderwijsaanbod voor verschillende niveaus. De intern begeleider (ib-er) bewaakt en coördineert de zorg voor leerlingen.

Op de Koningin Julianaschool gebruiken we in de onderbouw het leerlingvolgsysteem BOSOS om de observaties t.a.v. de ontwikkeling van de kinderen logisch en overzichtelijk in beeld te brengen. In de groepen 3 t/m 8 doen we dat met ParnasSys voor de vakken rekenen, spelling, technisch en begrijpend luisteren/ lezen. Wij zijn een kanjerschool en gebruiken op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen het leerlingvolgsysteem dat hoort bij de kanjertraining; Kanvas.