Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Dyslexie/dyscalculie

Dyslexie/dyscalculie

Wij volgen de spelling, lees en rekenontwikkeling van de kinderen met behulp van observaties door de leerkracht en toetsen. Als wij merken dat een kind achterblijft in de ontwikkeling worden er extra interventies voor hulp ingezet. Dit kunnen zijn verlengde instructie, begeleiding oefeningen en extra automatiseringsoefeningen. Als dit niet voldoende helpt en er sprake is van langdurig hardnekkige problemen, wordt een verdiept onderzoek naar dyslexie (lezen/ spelling) of dyscalculie (rekenen) overwogen.