Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Naar voortgezet onderwijs

Naar voortgezet onderwijs

We houden zorgvuldig bij, welke resultaten we behalen. Dit zijn resultaten van onderwijskundige, pedagogische en schoolorganisatorische opvattingen. De Koningin Julianaschool werkt met een leerlingvolgsysteem voor alle leerlingen. Hierin worden de resultaten van de toetsen verwerkt. Het is de enige manier om op objectieve wijze de leerresultaten te meten en af te zetten tegen een norm. Onze norm is het landelijk gemiddelde. 

De resultaten worden besproken met de groepsleerkracht en de Interne Begeleider. Ons streven is er niet op gericht alle kinderen op het landelijk gemiddelde te krijgen. Wij stellen de ontwikkeling van het kind centraal, willen omgaan met verschillen tussen leerlingen.

Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. De soort scholen, waarnaar de kinderen gaan en het aantal leerlingen per school, zijn gegevens, die iets zouden kunnen zeggen over de kwaliteit van onze school. Hier zijn we voorzichtig mee. Het percentage leerlingen dat naar de diverse vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van de groep. Het advies van de basisschool is de belangrijkste component in het bepalen van de schoolkeuze na de basisschool. Ons advies hangt weer in sterke mate af van de capaciteiten van het kind, de eigen keuze en de thuissituatie.

Als school stellen wij ons ten doel het kind zich optimaal te laten ontwikkelen en er zodoende voor te zorgen dat het in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terecht komt en op die school goed mee kan komen. Elk jaar vindt er overleg plaats met de diverse scholen voor voortgezet onderwijs. Dit gebeurt vooral tijdens de aanmeldingsprocedure. Ook worden wij als basisschool meerdere malen per jaar op de hoogte gesteld van de studieresultaten van onze "oud-leerlingen".