Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Overgang naar volgende groep

Overgang naar volgende groep

We houden zorgvuldig bij, welke resultaten er gehaald worden. Dit zijn resultaten van onderwijskundige, pedagogische en schoolorganisatorische opvattingen. De Koningin Julianaschool werkt met een leerlingvolgsysteem voor alle leerlingen. Hierin worden de resultaten van de toetsen verwerkt. Het is de enige manier om op objectieve wijze de leerresultaten te meten en af te zetten tegen een norm. Onze norm is het landelijk gemiddelde.

Wanneer een leerkracht, hierin ondersteund door de Interne Begeleider, concludeert dat een leerling een leerjaar met onvoldoende resultaat doorloopt, kan worden besloten, dat een leerling een leerjaar overdoet. De procedure hiervoor begint al in november. Er vinden gesprekken plaats met ouders, er worden handelingsplannen uitgevoerd, etc. De ouders zijn op de hoogte van de stappen, die de school onderneemt en maken dat kenbaar door het programma te ondertekenen .

Wanneer alle inspanningen niet tot het gewenste resultaat leiden, kan rond de maand mei het besluit tot zitten blijven worden genomen. De verantwoordelijkheid voor het zittenblijven ligt bij de school.