Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Passend onderwijs

Individuele leerlijn op basis van het ontwikkelingsperspectief (OPP)

Als blijkt dat een leerling een gemiddelde achterstand van minimaal 10 onderwijsmaanden op één of meerder vakgebieden heeft, kan in overleg met school en de ouders besloten worden niet te doubleren; de leerling gaat door in de eigen groep. De leerling krijgt dan een eigen leerlijn in combinatie met een ontwikkelperspectief. In een ontwikkelperspectief staat welke leerstof we de leerling aanbieden en wat het verwachte eindniveau wordt van de leerling. Het plan wordt ten minste twee keer per jaar met ouders, leerkrachten en intern begeleider geëvalueerd.