Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Externe partners

Externe partners

Op de Koningin Julianaschool staan we in contact met verschillende externe partners.
zoals de logopedist, de jeugd- en gezinswerkers,  de schoolverpleegkundige en de schoolarts en het CJG. Er worden door de schoollogopedist en school-verpleegkundige op een aantal vaste momenten onderzoeken gedaan.

Daarnaast kunt u, om te voorkomen dat een klein probleem groot wordt, met de jeugd- en gezinswerker afspreken voor een gesprek. We werken ook samen met de ambulante begeleiders van verschillende clusters. Binnen de Stichting werken twee orthopedagogen die de leerkrachten extra kunnen ondersteunen bij gedrag- en leerproblemen. In voorkomende gevallen krijgen we ondersteuning van de ambulante begeleiders voor kinderen met spraak/ taalstoornissen of een lichamelijke handicap.

Voor onderzoeken en/of trainingen voor leerproblemen zoals dyslexie of dyscalculie of gedragsproblemen werken we samen met verschillende praktijken. We streven naar een goede samenwerking waardoor we onze leerlingen de juist zorg kunnen geven.