Oudercommissie

Door het schoolbestuur is bepaald, dat op elke school een oudercommissie (OC) werkzaam is. De oudercommissie bevordert de relatie tussen ouders, de medezeggenschapsraad, de school en het bestuur.  

In de OC zitten vertegenwoordigers van de ouders en van het schoolteam. Na verkiezingen kunnen ouders lid worden van de commissie. De OC verleent medewerking aan allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten. Daarnaast kan de commissie advies geven aan de medezeggenschapsraad, de schoolleiding en het schoolbestuur over alle zaken, die de school betreffen. 

Leden Oudercommisie

Voorzitter: Arnoud Schäffers
Secretaris: Marian Tijdink
Penningmeester: Joyce Notten-Vrijenhoek
Leden: Erwin Mooi, Eline JurgDesiree Schouten, Marloes Mallie, Manuela Morees, Sabine Broerse

Namens het team: 
Roel van Staveren

Vrijwillige ouderbijdrage

Ieder jaar, aan het begin van het nieuwe schooljaar, vraagt de oudercommissie een bijdrage van de ouders. Deze (vrijwillige) ouderbijdrage bedraagt per kind € 19,50 voor een heel jaar. Uiteraard is een hoger bedrag altijd welkom. Start uw kind na 1 januari, dan hoeft u voor dat schooljaar, voor hem of haar geen vrijwillige ouderbijdrage over te maken.

Het verzoek om te betalen ontvangt u via Parro. Ouderbijdragen mogen ook overgemaakt worden op: NL84 RABO 0317 7763 63 t.n.v. PCB Koningin Juliana, Ermelo. Onder vermelding van de naam(namen) en groepsnummer(s) van uw kind(eren). 

Contact OC

Heeft u suggesties, ideeën of wilt u graag in contact komen met de leden van de OC spreek ons gerust aan op het schoolplein of stuur een e-mail naar ocjuliana@vpcoermelo.nl.

Koningin Julianaschool

Directeur: Giralda Broekhuizen
Spechtstraat 49
3853 VA Ermelo
Tel: 0341-552284
E-mail: infojuliana@vpcoermelo.nl

Postadres:
Postbus 3030
3850 AG Ermelo

Volg ons op: