Er werken 16 personeelsleden op de Koningin Julianaschool. Naast het werken met kinderen hebben sommige leerkrachten zich gespecialiseerd:

Interne Begeleider – begeleidt de groepsleerkrachten bij de zorg voor de kinderen en begeleidt zelf ook kinderen; bovendien coördineert zij de leerlingenzorg, bijvoorbeeld t.a.v. externe instanties.
ICT en AVG- coördinator – regelt veel zaken op het gebied van computers en houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
ICO – begeleidt en coördineert de inzet van stagiaires.
Coördinator Plusgroep – begeleidt kinderen die ‘meer’ kunnen en nodig hebben.

De directeur draagt de zorg voor het totale beleid en de dagelijkse gang van zaken op de school. Daarnaast wordt onze school ondersteund door een administratief medewerker.

Graag stellen wij ons even aan u voor.

Corine Geurtsen

Leerkracht groep 1-2 A

Marieke Niezen

Leerkracht groep 1-2 B

Kitty uit de Bosch

Leerkracht groep 1-2 C

Wilma van de Krol

Leerkracht groep 3
ICO

Wendy Mol

Leerkracht groep 3 en 4

Carin Houwaard

Leerkracht groep 4

Roel van Staveren

Leerkracht groep 5
Vakleerkracht gym

Dominique van ’t Hoenderdaal

Leerkracht groep 5 en 6

Wendy Magg

Leerkracht groep 6
ICT en AVG-coördinator

Natascha Boonen

Leerkracht groep 7

Bart de Vries

Leerkracht groep 8

Annemieke Steenbergen

Intern Begeleider
Interim

Eileen van den Brink

Onderwijsassistent

Netty Bosse

Coördinator Plusgroep

Giralda Broekhuizen

Directeur

Maaike Bikker

Administratief medewerker

Koningin Julianaschool

Directeur: Giralda Broekhuizen
Spechtstraat 49
3853 VA Ermelo
Tel: 0341-552284
E-mail: infojuliana@vpcoermelo.nl

Postadres:
Postbus 3030
3850 AG Ermelo

Volg ons op: