Er werken 18 personeelsleden op de Koningin Julianaschool. Naast het werken met kinderen hebben sommige leerkrachten zich gespecialiseerd:

Intern Begeleider – begeleidt de groepsleerkrachten bij de zorg voor de kinderen en begeleidt zelf ook kinderen; bovendien coördineert zij de leerlingenzorg, bijvoorbeeld t.a.v. externe instanties.
ICT en AVG- coördinator – regelt veel zaken op het gebied van computers en houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
ICO – begeleidt en coördineert de inzet van stagiaires.
Coördinator Plusgroep – begeleidt kinderen die ‘meer’ kunnen en nodig hebben.

De directeur draagt de zorg voor het totale beleid en de dagelijkse gang van zaken op de school. Daarnaast wordt onze school ondersteund door een administratief medewerker.

Graag stellen wij ons even aan u voor

Juf Kitty

Leerkracht groep 1-2 A

Juf Marieke

Leerkracht groep 1-2 B

Juf Wilma

Leerkracht groep 1-2 A en 5
ICO

Juf Nienke

Leerkracht groep 3 

Juf Marlinde

Leerkracht groep 4 A

Juf Wendy

Leerkracht groep 4 B

Juf Dominique

Leerkracht groep 4 A, 4 B en 7

Juf Carin

Leerkracht groep 5

Meester Roel

Leerkracht groep 6

Juf Natascha

Leerkracht groep 7

Meester Bart

Leerkracht groep 8

Juf Netty

Coördinator Plusgroep

Juf Eileen

Leraarondersteuner

 Juf Joke

Onderwijsassistent

Juf Karien

Onderwijsassistent

Marlika Migchielsen

Intern Begeleider

Giralda Broekhuizen

Directeur

Kelly Nijland

Administratief medewerker

William Vastbindergarcia 

Externe leerkracht Spaans

Koningin Julianaschool

Directeur: Giralda Broekhuizen
Spechtstraat 49
3853 VA Ermelo
Tel: 0341-552284
E-mail: infojuliana@vpcoermelo.nl

Postadres:
Postbus 3030
3850 AG Ermelo

Volg ons op: