Er werken 16 personeelsleden op de Koningin Julianaschool. Naast het werken met kinderen hebben sommige leerkrachten zich gespecialiseerd:

Interne Begeleider – begeleidt de groepsleerkrachten bij de zorg voor de kinderen en begeleidt zelf ook kinderen; bovendien coördineert zij de leerlingenzorg, bijvoorbeeld t.a.v. externe instanties.
ICT en AVG- coördinator – regelt veel zaken op het gebied van computers en houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
ICO – begeleidt en coördineert de inzet van stagiaires.
Coördinator Plusgroep – begeleidt kinderen die ‘meer’ kunnen en nodig hebben.

De directeur draagt de zorg voor het totale beleid en de dagelijkse gang van zaken op de school. Daarnaast wordt onze school ondersteund door een administratief medewerker.

Graag stellen wij ons even aan u voor.

Kiity de Weerdt

Leerkracht groep 1-2 A

Marieke Schuur

Leerkracht groep 1-2 B

Nienke Verhoef

Leerkracht groep 3 A

Wilma van de Krol

Leerkracht groep 3 B
ICO

Wendy Mol

Leerkracht groep 3 B en 4

Carin Houwaard

Leerkracht groep 4

Roel van Staveren

Leerkracht groep 5

Natascha Boonen

Leerkracht groep 6

Wendy Magg

Leerkracht groep 7
ICT en AVG-coördinator

Dominique van ’t Hoenderdaal

Leerkracht groep 6 en 7

Bart de Vries

Leerkracht groep 8

Carola Smith

Intern Begeleider

Eileen van den Brink

Onderwijsassistent

Netty Bosse

Coördinator Plusgroep

Giralda Broekhuizen

Directeur

Maaike Bikker

Administratief medewerker

Koningin Julianaschool

Directeur: Giralda Broekhuizen
Spechtstraat 49
3853 VA Ermelo
Tel: 0341-552284
E-mail: infojuliana@vpcoermelo.nl

Postadres:
Postbus 3030
3850 AG Ermelo

Volg ons op: