Aanmelden kind

Aanmelden van uw kind

We vinden het fijn dat u uw kind wilt aanmelden voor de Koningin Julianaschool. We vragen u vriendelijk om het aanmeldformulier in te vullen zodat we met u contact kunnen houden en u kunnen informeren als er nieuws is.

Ongeveer zes weken voordat uw kind 4 jaar wordt of bij ons op school komt zal de leerkracht contact met u opnemen om kennis te maken en wenmomenten af te spreken.


Verlof aanvragen

In de leerplichtwet staat dat ouders/verzorgers ervoor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan. Extra verlof is dan ook alleen mogelijk in bijzondere gevallen. 

U kunt het aanvraagformulier downloaden en inleveren bij onze directeur Giralda Broekhuizen. Zij is degene die u aan de hand van de daarvoor geldende leerplichtwet wel of geen toestemming verleent. 


Medezeggenschapsraad (MR)

Als MR – bestaande uit ouders en leerkrachten – willen wij mede vormgeven aan het beleid op de Koningin Julianaschool en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot vorming of toepassing van beleid op school of als u zelf belangstelling heeft voor een rol in de MR, kunt u altijd contact met ons opnemen.Oudercommissie (OC)

De Koningin Julianaschool heeft een enthousiaste Oudercommissie. De Oudercommissie ondersteunt de school bij het organiseren van allerlei activiteiten gedurende het schooljaar. Hierbij kunt u denken aan de sporttoernooien, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering en de avondvierdaagse. Zij vraagt regelmatig ouders om te assisteren bij activiteiten en feestelijkheden.

Voor de activiteiten wordt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. 

Family Factory

Family Factory Julianaschool Ermelo is een netwerk van gezinnen binnen de Julianaschool. We organiseren activiteiten waarbij ouders en gezinnen elkaar ontmoeten, we willen inspireren en we helpen een handje waar het nodig is.  U kunt daarbij denken aan een ouder en kind activiteit, Ladies Night alleen voor moeders.

Contactpersoon is Désiree Sloof  
E-mail: familyfactory@vpcoermelo.nl

Voor meer informatie over de Familie Factory Nederland:
Home – Family Factory

Volg ons op Facebook

Gymrooster
schooljaar 2023-2024

Onze groepen 3 t/m 8 gymmen in de Wethouder Balverszaal. Deze sportzaal is op loopafstand van onze school. De gymlessen voor de groepen 1 en 2 worden gegeven in ons eigen speellokaal. Op donderdag worden de gymlessen verzorgd door Interactie Ermelo.

Maandag
Groep 8 8.30 – 9.15 uur
Groep 6 9.15 – 10.00 uur
Groep 5 10.00 – 10.45 uur
Groep 4A 10.45 – 11.30 uur
Groep 4B 11.30 – 12.15 uur
Groep 3 13.00 – 13:45 uur
Groep 7 13.45 – 14.30 uur

Donderdag
Groep 3A 8.45 – 9.30 uur
Groep 4A 9:30 – 10.15 uur
Groep 4B 10.15 – 11.00 uur
Groep 5 11.00 – 11.45 uur
Groep 6 11:45 – 12.30 uur
Groep 7 13.15 – 14:00 uur
Groep 8 14.00 – 14.45 uur

Vakantierooster
schooljaar 2023 – 2024

Herfstvakantie
14 oktober – 22 oktober 2023

Kerstvakantie
23 december 2023 – 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie
17 februari – 25 februari 2024

Goede Vrijdag en Pasen
29 maart – 1 april 2024

Meivakantie
27 april – 10 mei 2024

Hemelvaartsdag valt in de meivakantie
9 mei 2024

Pinksteren
20 mei 2024

Zomervakantie
13 juli – 25 augustus 2024

Studiedagen

Alle kinderen vrij op:
– dinsdag 10 oktober 2023
– woensdag 6 december 2023
– maandag 12 februari 2024
– dinsdag 2 april 2024
– vrijdag 14 juni 2024

Jaarplanning
schooljaar 2023-2024

In de jaarplanning/kalender vindt u informatie over activiteiten, vakanties, studiedagen e.d. De vakanties en extra vrije dagen zijn in het grijs aangegeven. De jaarplanning is een aanvulling op onze schoolgids. In de schoolgids worden onze doelen en werkwijze van school besproken.

Het kan voorkomen dat nog niet elke datum in de jaarplanner staat vermeld of dat er tussentijds een datum gewijzigd moet worden. Wij zullen dit tijdig communiceren via onze nieuwsbrief de Roffel en Parro.

Communicatie

Voor de communicatie met de ouders van onze leerlingen maken wij gebruik van Parro. In Parro worden de nieuwsbrieven van de school geplaatst, leuke berichten vanuit de klas gedeeld, maar er is ook de mogelijkheid om rechtstreeks met de leerkracht te communiceren. Ook het doorgeven van een absentie gaat via Parro

Parro is een besloten omgeving en als uw kind bij ons op school start ontvangt u een inlogcode om uw eigen account aan te maken.

Buitenschoolse opvang

Kinderdagverblijf Beertje Puk verzorgt de buitenschoolse opvang bij ons op school. Ze verzorgen zowel voorschoolse als naschoolse opvang.

Meer informatie kunt u lezen op hun website.

Intraverte

Als interne partner op scholen biedt Intraverte curatieve en preventieve zorg voor kinderen bij wie de ontwikkeling niet helemaal vanzelf gaat. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.

Klik op meer informatie over Intraverte in onze school.

>> meer informatie

Centrum Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek waar (aanstaande) ouders (en professionele opvoeders) en jongeren (tot 23 jaar) terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien.

In het CJG werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, een logopediste, een lactatiekundige, pedagogen en gedragswetenschappers samen onder één dak.
Het CJG biedt gratis informatie & advies, steun & begeleiding. Daarnaast kan het CJG verwijzen naar specialistische hulp en coördinatie van zorg bieden.

>> meer informatie schooljaar 2023-2024

Koningin Julianaschool

Directeur: Giralda Broekhuizen
Spechtstraat 49
3853 VA Ermelo
Tel: 0341-552284
E-mail: infojuliana@vpcoermelo.nl

Postadres:
Postbus 3030
3850 AG Ermelo

Volg ons op: