Aanmelden kind

Aanmelden van uw kind

We vinden het fijn dat u uw kind wilt aanmelden voor de Koningin Julianaschool. We vragen u vriendelijk om het aanmeldformulier in te vullen zodat we met u contact kunnen houden en u kunnen informeren als er nieuws is.

Ongeveer zes weken voordat uw kind 4 jaar wordt of bij ons op school komt zal de leerkracht contact met u opnemen om kennis te maken en wenmomenten af te spreken.


Verlof aanvragen

In de leerplichtwet staat dat ouders/verzorgers ervoor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan. Extra verlof is dan ook alleen mogelijk in bijzondere gevallen. 

U kunt het aanvraagformulier downloaden en inleveren bij onze directeur Giralda Broekhuizen. Zij is degene die u aan de hand van de daarvoor geldende leerplichtwet wel of geen toestemming verleent. 


Medezeggenschapsraad (MR)

Als MR – bestaande uit ouders en leerkrachten – willen wij mede vormgeven aan het beleid op de Koningin Julianaschool en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot vorming of toepassing van beleid op school of als u zelf belangstelling heeft voor een rol in de MR, kunt u altijd contact met ons opnemen.Oudercommissie (OC)

De Koningin Julianaschool heeft een enthousiaste Oudercommissie. De Oudercommissie ondersteunt de school bij het organiseren van allerlei activiteiten gedurende het schooljaar. Hierbij kunt u denken aan de sporttoernooien, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering en de avondvierdaagse. Zij vraagt regelmatig ouders om te assisteren bij activiteiten en feestelijkheden.

Voor de activiteiten wordt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. 

Family Factory

Family Factory Julianaschool Ermelo is een netwerk van gezinnen binnen de Julianaschool. We organiseren activiteiten waarbij ouders en gezinnen elkaar ontmoeten, we willen inspireren en we helpen een handje waar het nodig is.  U kunt daarbij denken aan een ouder en kind activiteit, Ladies Night alleen voor moeders.

Contactpersoon is Désiree Sloof  
E-mail: familyfactory@vpcoermelo.nl

Voor meer informatie over de Familie Factory Nederland:http://www.familyfactory.nu/ 

Volg ons op Facebook

Gymrooster

Onze groepen 3 t/m 8 gymmen in de Wethouder Balverszaal. Deze sportzaal is op loopafstand van onze school. De gymlessen voor de groepen 1 en 2 worden gegeven in ons eigen speellokaal.

Maandag
Groep 8 13:00 – 13.45 uur
Groep 5 13.45 – 14.30 uur

Woensdag
Groep 6 10.45 – 11.30 uur
Groep 7 11.30 – 12.15 uur

Donderdag
Groep 8 8.30 – 9.10 uur
Groep 5 9.10 – 9.50 uur
Groep 4 9:50 – 10.30 uur
Groep 3 10.30 – 11.10 uur
Groep 6 11.10 – 11.50 uur
Groep 7 13:15 – 14.00 uur

Vakantierooster
schooljaar 2021 – 2022

Herfstvakantie
18 oktober 2021 – 22 oktober 2021

Kerstvakantie
27 december 2021 – 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie
28 februari 2022 – 4 maart 2022

Goede Vrijdag en Pasen
15 april 2021 – 18 april 2022

Meivakantie
25 april 2022 – 6 mei 2022

Hemelvaart
26 en 27 mei 2022

Pinksteren
6 juni 2022

Zomervakantie
11 juli 2022 – 19 augustus 2022

Communicatie

Voor de communicatie met de ouders van onze leerlingen maken wij gebruik van Social Schools. In Social Schools worden de nieuwsbrieven van de school geplaatst, leuke berichten vanuit de klas gedeeld, maar er is ook de mogelijkheid om rechtstreeks met de leerkracht te communiceren. Ook het doorgeven van een absentie gaat via Social Schools.

Social Schools is een besloten omgeving en als uw kind bij ons op school start ontvangt u een inlogcode om uw eigen account aan te maken.

Buitenschoolse opvang

Kinderdagverblijf Beertje Puk verzorgt de buitenschoolse opvang bij ons op school. Ze verzorgen zowel voorschoolse als naschoolse opvang.

Meer informatie kunt u lezen op hun website.

Koningin Julianaschool

Directeur: Giralda Broekhuizen
Spechtstraat 49
3853 VA Ermelo
Tel: 0341-552284
E-mail: infojuliana@vpcoermelo.nl

Postadres:
Postbus 3030
3850 AG Ermelo

Volg ons op: